Restauracja

logo
Zapraszamy do naszej Restauracji
Chwila Moment Coffee & Food
ul. Sołtysowicka 15b, Wrocław
e-mail: info@chwila-moment.com.pl
Tel.: 577 123 500
fb.com/chwilamomentwro/